Inboedelverzekering

Omdat er in uw woning waarschijnlijk behoorlijk wat inboedel aanwezig is, is het risico van verlies of beschadiging aanwezig. Wanneer u alles zou verliezen, dan zijn de financiële gevolgen meestal enorm. Omdat dit voor de meeste mensen een risico is dat ze zelf niet kunnen of willen dragen, is er een inboedelverzekering.
Er zijn diverse dekkingsmogelijkheden. In onderstaand overzicht vindt u alle dekking opgesomd. Wel willen wij u erop wijzen dat de dekking per maatschappij kan verschillen.

 

Uitgebreid

Extra uitgebreid

Allrisk

Brand

X

X

X

Ontploffing

X

X

X

Blikseminslag

X

X

X

Luchtvaartuigen

X

X

X

Storm

X

X

X

Neerslag

X

X

X

Diefstal

X

X

X

Braakschade

X

X

X

Beroving/afpersing

X

X

X

Vandalisme

X

X

X

Stroomuitval

X

X

X

Audiovisuele en computerapparatuur*

 

   X**

   X**

Lijfsieraden*

 

X

X

Bijzondere bezittingen*

 

X

X

Huurdersbelang*

 

X

X

Schroeien

 

X

X

Smelten

 

X

X

Zengen

 

X

X

Diefstal (uit tuin)

 

X

X

Waterschade

 

X

X

Bijna alle van buitenkomende onheilen

 

 

X


*   gemaximeerde bedragen

** afhankelijk van de maatschappij

Naar opstalverzekering

Terug naar Verzekeringen Particulier