ZWLA Beheer

Vorige paginaNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail
Wie zijn wij?
Zwartewaterland Beheer is sinds 2011 de beheerder voor Verenigingen van Eigenaren in de omgeving. Alvorens Zwartewaterland Beheer is opgericht, had Zwartewaterland Assurantiën al jaren de Vereniging van Eigenaren in beheer.
Hierdoor hebben wij al jaren ervaring met Verenigingen van Eigenaren. Zwartewaterland Beheer ondersteunt eigenaren van appartementen en/of bedrijfsgebouwen bij het besturen van een Vereniging van Eigenaren en het onroerend goed.
Om zonder problemen te kunnen wonen en werken, is het namelijk van belang een goed functionerende vereniging te hebben.
De wet geeft vrij gedetailleerd aan hoe deze vereniging moet functioneren en wat haar verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn. Zo moet er jaarlijks een vergadering worden gehouden, is een reservefonds voor het groot onderhoud verplicht, worden er eisen gesteld aan de administratie en moet er een onderhoudsplan worden opgesteld.

Waarom een VvE?
Door uw aankoop bent u mede-eigenaar geworden van het gehele pand. Daardoor bent u ook automatisch lid geworden van de Vereniging van Eigenaren. Ieder appartementencomplex of bedrijfsverzamelgebouw met meer dan één eigenaar, heeft een Vereniging van Eigenaren. De Vereniging van Eigenaren zal de belangen van de eigenaren behartigen en voert het beheer over de gemeenschappelijke delen. Denkt u bij gemeenschappelijke delen aan bijvoorbeeld een trappenhuis, liften, riolering, centrale installaties, het dak, bestrating, etc.. Voor dit alles bent u gezamenlijk aansprakelijk.

Wat doen wij als beheerder van de Vereniging van Eigenaren?
Het is gebruikelijk dat zo’n vereniging het beheer uitbesteedt aan een derde. Vooral om te voorkomen dat er onenigheid ontstaat tussen de eigenaren is het goed een andere partij hiervoor aan te stellen. En niet iedereen heeft verstand van het leiden van een verenging of het voeren van een administratie. Een goed beheer kost veel tijd en inspanning, vergt nauwkeurigheid en verstand van zaken van administratie en planning.
Zwartewaterland Beheer biedt haar diensten aan om het beheer van uw vereniging van Eigenaren over te nemen, in welke mate u dat wilt. Het beheer wordt uitgevoerd in samenspraak met de voorzitter van de vereniging en/of het bestuur.
Wat mag u hiervan verwachten?
Wij zullen met u een opstartvergadering beleggen. In deze vergadering zal er een bestuur gekozen worden uit de leden, zullen er afspraken gemaakt worden over de maandelijkse bijdrage, wordt er een jaarbegroting vastgesteld en zal er worden vastgesteld voor welke mate van beheer u gaat kiezen.

De mate van beheer kunt u dus zelf bepalen. U kunt zich beperken tot enkele het bestuurlijke, administratieve beheer. U kunt hierbij denken aan de volgende verdeling.

- Algemeen beheer / administratief beheer
Jaarlijks plannen wij een jaarvergadering waarbij wij ook zullen notuleren.
We archiveren alle binnenkomende poststukken. De vereniging van Eigenaren wordt inschreven bij de Kamer van Koophandel en wij sluiten voor de Vereniging een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een opstalverzekering en houden de ledenadministratie bij. 

- Financieel beheer
Wij zullen de financiële administratie bijhouden, verwerken de bankafschriften, stellen een begroting op, innen bijdragen en stellen een jaarrekening op. Alle cijfers zullen tijdens de jaarlijkse vergadering door ons worden toegelicht. 

- Technisch beheer
Het technisch beheer van een Vereniging van Eigenaren is misschien voor u wel het meest belangrijk, al dan niet van essentieel belang. Het gebouw moet namelijk in goede staat zijn en blijven, aangezien daar de waarde van afhankelijk is. Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan is het uitgangspunt voor uitvoeringsprogramma voor onderhoud in het lopende jaar.


Welke mate van beheer u ook kiest…
U mag van Zwartewaterland Beheer alle discretie verwachten. Wij staan voor onafhankelijkheid en aangezien wij het bestuur en/of de leden aanmoedigen om te mee te kijken en mee te denken, geven wij daarmee tevens uitvoering aan het transparante beleid dat wij wensen te voeren. Tevens mag u van ons ook een actieve opstelling verwachten.
Naast het bovenstaande bieden wij u ook nog eens scherpe tarieven. Tijdens de vergadering wordt besproken welke mate van beheer voor uw vereniging wenselijk is en welke tarieven daaraan zijn gekoppeld. U weet dus vooraf welke tarieven er voor het beheer gehanteerd zullen worden.

Wilt u meer weten?
Mocht bovenstaande tekst u nog niet voldoende informatie over een Vereniging van Eigenaren hebben gegeven, dan kunt u contact met ons opnemen via vve@zwla.nl, of telefonisch: (038) 477 85 88.  Wij zijn u graag van dienst. 
Contact
t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten