Klachtenregistratie

Vorige paginaNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail
De Interne Klachtenprocedure (IKP)
Wanneer je een klacht over een dienst van ons hebt, kun je deze schriftelijk aan ons melden. Door ons online schademelding systeem kunnen wij jouw klacht direct oppakken en hopelijk direct voor je oplossen. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
Je kunt terecht bij het Kifid zodra je van ons een brief hebt ontvangen waaruit blijkt dat jouw klacht is afgewezen.
Iedere financiële dienstverlener in Nederland moet zich aansluiten bij een onafhankelijk klachteninstituut dat erkend is door de minister van Financiën. Wij hebben gekozen voor het Kifid.

De Financiële Ombudsman
De Ombudsman werkt naar eigen inzicht. De juridische aspecten van een zaak zijn voor deze bemiddelaar belangrijk, maar niet in alle gevallen doorslaggevend. Het Nederlands recht wordt toegepast. Wanneer je de Financiële Ombudsman wilt inschakelen, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wanneer de Ombudsman jouw klacht gegrond acht, zal hij bij ons opkomen voor jouw belangen. Zijn aanbevelingen of voorstellen zijn niet bindend.

Geschillencommissie
Mocht je je niet kunnen vinden in het oordeel van de Ombudsman, dan kan de Geschillencommissie worden ingeschakeld.

Let wel: De Geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. Wij zijn niet verplicht om de beslissingen van de Geschillencommissie uit te voeren (zie schema).
Wanneer je de Geschillencommissie inschakelt zal er € 50,00 in rekening worden gebracht.

Details Zwartewaterland Assurantiën B.V. 
 
Statutaire naam: Zwartewaterland Assurantiën B.V.
Adres: Postbus 9
Postcode/plaats: 8060 AA HASSELT
Aansluitnummer Kifid: 300.005044
Vergunningnummer AFM: 12008204
Datum start aansluiting: 19-03-2007
Bindend advies: Nee

Commissie van Beroep
Mocht je de beslissing niet accepteren, dan kun je je nog wenden tot de laatste instantie van het Kifid, namelijk de Commissie van Beroep.
Dit kan enkel onder de volgende voorwaarden:  Mocht aan deze voorwaarden niet voldaan zijn, dan kan de Geschillencommissie in haar uitspraak toch hoger beroep toestaan, indien het belang van de zaak dat rechtvaardigt.
Wanneer je de Commissie van Beroep inschakelt, zal er € 500,00 in rekening worden gebracht.
De Commissie van Beroep doet een laatste, definitieve en bindende uitspraak. 
 
Contact
Sluiten