Motorrijtuigen

Het risico van aansprakelijkheid is in alle Europese landen verplicht. In Nederland is dit geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Naast het aansprakelijkheidsrisico kunt u nog voor diverse aanvullingen kiezen.

Voor het verzekeren van een motorrijtuig zijn er diverse dekkingsmogelijkheden.
Daarom hebben wij een schematisch overzicht voor u gemaakt waarin de dekkingen staan opgesomd.
Wel willen wij u erop wijzen dat de dekking per maatschappij kan verschillen.
 
Soort schade  Dekking
WA

 
Dekking
WA
Beperkt Casco
Dekking
WA
Volledig Casco
WA Materiële schade X X X
WA Letselschade X X X
Brand, storm, natuur, zelfontbranding, botsing met wild   X X
Diefstal of poging daartoe, joyriding   X X
Ruitbreuk   X X
Aanrijding     X
Vandalisme     X
Te water en van de weg raken     X

Naast bovenstaande dekkingen, zijn er ook nog optionele dekkingen welke hieronder staan beschreven.

Schadeverzekering in-/opzittenden
Wanneer de bestuurder (of andere inzittende) schade oploopt bij een ongeval, dan zal deze optie u schadeloos stellen. Er wordt voorzien in een vergoeding bij materiële schade en/of letselschade. De vergoeding is doorgaans per gebeurtenis gemaximeerd.

Ongevallenverzekering in-/opzittenden
Wanneer een inzittende, geldt ook voor de bestuurder, komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval, dan zal deze verzekering uitkeren. De verzekeringsnemer kiest zelf de hoogte van de verzekerde bedragen bij overlijden en bij blijvende invaliditeit.

Rechtsbijstandsverzekering
Wanneer u juridische hulp nodig heeft bij conflicten omtrent uw eigen auto, dan kunt u voor deze dekking kiezen. Het gaat om een beperkte rechtsbijstandsverzekering.
Wanneer u uw auto anders dan ‘WA Volledig Casco’ heeft verzekerd, zullen zij uw schade, mits het geen schuldschade is, voor u behandelen.

No-claimbeschermer
Wanneer u een schuldschade claimt, zal u terug vallen in uw schadevrije jaren. Meestal heeft dit als gevolg dat u minder no-claimkorting krijgtt. Wanneer u een ‘No-claimbeschermer’ heeft afgesloten, dan valt u wel terug in uw schadevrije jaren, maar behoudt u wel de no-claimkorting.
U kunt slechts één schuldschade per verzekeringsjaar claimen, zonder dat dit ten koste gaat van uw no-claimkorting. Deze optie is overigens niet bij elke verzekeraar af te sluiten.

Wij verzorgen graag een offerte voor u. Vul hiervoor het offerteaanvraagformulier in.

Terug naar Verzekeringen Particulier
Vragen? Zwartewaterland Assurantiën
Telefoonnummer (038) 477 85 88
e-mail info@zwla.nl Direct contact
Vorige paginaNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail

Bekijk ook onze andere verzekeringen

Contact
t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten