Waar kunt u als consument onafhankelijke informatie verkrijgen?

Vorige paginaNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail
Logo consumentenbond

Consumentenbond

De consumentenbond is de enige organisatie in Nederland die geheel onafhankelijk advies geeft over producten en diensten voor consumenten. Zij worden niet betaald door adverteerders en krijgen ook geen subsidie van de overeheid. Zij kunnen bestaan door de contributie van de 480.000 leden. Zo kunnen zij geheel onafhankelijk onderzoek blijven doen én opkomen voor de belangen van de consumenten.

Logo Nibud

Nibud
Onafhankelijk en betrouwbaar. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.
Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast doet het Nibud onderzoek naar de geldzaken van consumenten.
De missie luidt: 'Het verhogen van de zelfredzaamheid van consumenten op het gebied van de huishoudfinanciën'.
Enerzijds door consumenten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken die van invloed zijn op hun budget en anderzijds door deskundigheid van institutionele kaders te verhogen, voor zover deze middels hun beleid, advisering en/of voorlichting invloed hebben op het budget van consumenten.

Logo AFM

AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen heeft in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houden zij toezicht op de financiële markten.
De AFM houdt gedragstoezicht. De AFM controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.

De AFM is onafhankelijk. Toch is de AFM wel verbonden met de overheid. De minister van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Hij keurt ook de begroting goed en stelt de heffingen vast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenuitvoerders. 
Contact
Sluiten