Inboedelverzekering

Omdat er in uw woning waarschijnlijk behoorlijk wat inboedel aanwezig is, is het risico van verlies of beschadiging aanwezig. Wanneer u alles zou verliezen, dan zijn de financiële gevolgen meestal enorm. Omdat dit voor de meeste mensen een risico is dat ze zelf niet kunnen of willen dragen, is er een inboedelverzekering.
Er zijn diverse dekkingsmogelijkheden. In onderstaand overzicht vindt u alle dekking opgesomd. Wel willen wij u erop wijzen dat de dekking per maatschappij kan verschillen. 
 
  Uitgebreid Extra uitgebreid Allrisk
Brand X X X
Ontploffing X X X
Blikseminslag X X X
Luchtvaartuigen X X X
Storm X X X
Neerslag X X X
Diefstal X X X
Braakschade X X X
Beroving/afpersing X X X
Vandalisme X X X
Stroomuitval X X X
Audiovisuele en computerapparatuur*   X** X**
Lijfsieraden*   X X
Bijzondere bezittingen*   X X
Huurdersbelang*   X X
Schroeien   X X
Smelten   X X
Zengen   X X
Diefstal (uit tuin)   X X
Waterschade   X X
Bijna alle van buitenkomende onheilen      X

*   gemaximeerde bedragen
** afhankelijk van de maatschappij

Naar opstalverzekering
Terug naar Verzekeringen Particulier
Vragen? Zwartewaterland Assurantiën
Telefoonnummer (038) 477 85 88
e-mail info@zwla.nl Direct contact
Vorige paginaNaar vorige pagina
Deel deze pagina
LinkedIN Twitter Facebook Mail

Bekijk ook onze andere verzekeringen

Contact
t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten